PARTNEŘI:

Čím topit v kachlových kamnech?

Kachlová kamna jsou určena téměř výlučně pro spalování dřeva případně dřevěných briket. Dřevo patří mezi nejlevnější topiva a díky vysoké účinnosti kachlových kamen je vytápění touto metodou velmi úsporné a finančně výhodné. Navíc vzniká minimum popela bez dehtu a sazí. Není však dřevo jako dřevo. Pokud budeme používat nevhodné dřevo, sebekvalitnější kamna nám nezajistí dobrý výkon ani nízkou spotřebu. Navíc hrozí, že si poškodíme jak kamna tak komín. Proto je velká opatrnost na místě i při výběru dřeva. Topení uhlím se vůbec nedoporučuje.

Jaké dřevo zvolit?

Které dřevo je tedy nejlepší? Každé dřevo má svoje charakteristické chemické složení a různou vlhkost, to ovlivňuje samotné hoření a výhřevnost. Důležité je topit vyschlým dřevem. Navlhlé dřevo se vyznačuje nižší výhřevností, protože velká část hořením uvolněné tepelné energie je spotřebována na odpaření vody. Dalším negativním jevem spojeným s používám vlhkého dřeva je vytváření dehtu, který zanáší ohniště a komín, znečišťuje žáruvzdorné sklo a snižuje celkově účinnost i životnost kamen. Čerstvé dřevo má obsah až 50% vody. Snížení vlhkosti dřeva dosáhneme vysoušením po dobu zhruba tří let. Správně má být dřevo skladováno již naštípané a v suchých větraných prostorách. Dodržením těchto podmínek se nám podaří snížit vlhkost dřeva až k 10%.

Nedoporučuje se používat chemicky ošetřeného dřeva, železničních pražců ani lisovaných dřevotřískových desek, neboť splodiny z těchto zdrojů mohou být zdraví nebezpečné.

Dále se dá obecně říci, že čím tvrdší dřevo tím lepší. Tvrdé dřevo pomaleji hoří a je ho tak nižší spotřeba. Druhým faktorem pro výběr dřeva může být jeho schopnost dokonale vyhořet. Z těchto důvodů se pro kachlová kamna nejčastěji doporučuje dřevo bukové a březové.

Přehled dřeva

Cena dřeva

Cena za jeden prostorový sypaný metr polen by se i u nejkvalit­nějšího dřeva může vejít do 1000 Kč. Samozřejmě velmi ušetříme, pokud si dřevo na zátop připravujeme sami.

Brikety

Alternativou ke dřevu jsou dřevěné brikety. Jedná se o ekologické palivo, které je vhodné vesměs do všech běžných typů kamen. Logicky tedy i do kamen kachlových a také krbů a kotlů na tuhé palivo. Obvykle bývají válcového tvaru s dírou uprostřed, která umožňuje snazší přívod kyslíku, a tak lépe hoří. Brikety se vyrábí z čistých pilin z kvalitního dřeva, které jsou za vysokého tlaku mechanicky slisovány.

Jejich hlavní výhodou je především vysoká výhřevnost. Při spalování pak vzniká jen malé množství popela a ten je navíc výborným minerálním hnojivem. Díky užívání praktického balení je manipulace s briketami čistá a celkově velmi snadná. Doba hoření správně slisovaných briket se pohybuje mezi 3 až 5-ti hodinami. Tato doba také závisí kromě kvality slisování i na typu topeniště a množství přiváděného vzduchu. Dřevěné brikety jsou v obchodech baleny ve fólii po 10 kg. Cena tohoto balení se pohybuje od 35 korun.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!