PARTNEŘI:

Kachlová kamna s výměníkem

Nejprve je dobré ujasnit, co je to vlastně výměník. Tepelný výměník je zařízení sloužící pro uskutečnění výměny energie mezi jednotlivými objekty nebo soustavami s různými vlastnostmi.

Kachlová kamna s teplovodním výměníkem

Kachlová kamna s teplovodním výměníkem disponují možností napojení na rozvody ústředního topení. Výměník pak zajišťuje předání tepelné energie otopné vodě v systému. Taková kachlová kamna potom topí nejenom díky sálání, ale mohou podle velikosti a typu vytopit přes rozvod ústředního topení a radiátory třeba i velkou část domu, nebo alespoň vedlejší místnosti.

Kachlová kamna s teplovodním výměníkem je možné dokonce využít pro přípravu TUV (teplé užitkové vody). K tomu je potřba zapojit do soustavy bojler, který bude vyhříván otopnou vodou z teplovodního výměníku.

Když je řeč o kachlových kamnech a teplovodních výměnících, je důležité si uvědomit jednu podstatnou skutečnost. Klasická kachlová kamna jsou schopna díky svým vlastnostem předávat aktivně teplo do otopné soustavy jen intenzivně a krátkodobě. Přikládá se do nich totiž jen zřídka a plamen v nich hoří zhruba pouze 60–90 minut. Je tedy logické, že u takových kamen nemá teplovodní výměník žádný smysl, pokud není otopná soustava doplněna například akumulační nádrží.

Něco jiného to je u kamen, která označujeme jako kachlová krbová kamna. Ta často bývají vyráběna v typech s výměníky. Je to dáno tím, že zdaleka tolik nepracují na akumulačním principu kachlových kamen a je do nich nutno přikládat poměrně často. Předávání tepelné energie do otopné soustavy je pak mnohem kontinuálnější.

Jak již bylo řečeno, tak kachlová krbová kamna nebo malá přenosná kachlová kamna musíte již s teplovodním výměníkem zakoupit. U velkých stavěných kachlových kamen ho lze dodatečně vestavět, ale je nutno tuto úpravu konzultovat s kamnářem. Lepší je samozřejmě postavit rovnou kamna, která jsou výkonově dimenzovaná na použití s výměníkem. Při nízkém výkonu kamen je přidaný teplovodní výměník vyhozenými penězi. Předimenzovaný výkon by pak zase způsoboval přetápění a nadměrné zanášení kamen.

Užitím kachlových kamen s výměníkem se dá v kombinaci s elektrickým kotlem, kotlem na plyn nebo solárními panely dosáhnout zajímavých úspor na vytápění i ohřevu TUV. Navíc si můžete dovolit pořídit méně výkonný kotel.

Kachlová kamna s teplovzdušným výměníkem

Dejte pozor na záměnu teplovodního a teplovzdušného výměníku. Každý z nich slouží k něčemu jinému. Teplovzdušný výměník u kachlových kamen představuje to, co jim pomohlo v dnešní době vrátit zašlou slávu. Teplovzdušné výměníky se totiž dokáží postarat o rychlé natápění kachlových kamen. U kachlových kamen s teplovzdušným výměníkem se lze dostat na nátěpcí dobu okolo 1 hodiny. Tím je vyřešená stará bolest kachlových kamen. Kachlová kamna s teplovzdušným výměníkem mají navíc i zlepšenou akumulační schopnost. A to až o celých 30 – 40%.

A co to tedy ten teplovzdušný výměník je? Teplovzdušný výměník lze jednodušše charakterizivat jako segment, který se připojuje na kouřovod. Může mít například podobu labyrintu. Tento segment se při odchodu spalin natápí a následně odevzdává teplo sáláním přes plášť do prostoru. Teplovzdušné výměníky jsou dnes většinou litino-šamotové. Mohly by být pouze kovu, ale tím by přišly o svoji akumulační schopnost.

Na podobném principu jako teplovzdušný výměník pracuje hypokaustový systém s uzavřenou cirkulací teplého vzduchu. Tento vzduch lze vést třeba až do patra na další teplosměnné plochy, kde bude teplo v podobě sálání předáváno na povrch. Postupně ochlazující se vzduch následně znovu klesá ke spalovací komoře a ohřívá se. Tím dochází k cirkulaci.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!